Fingelska – amerikansuomi

Siirtolaiskieltä puhuttiin Amerikassa ja Australiassa Fingelska tai finglish on omalaatuinen suomen kielen muoto, jota amerikansuomalaiset (myös australian- ja kanadansuomalaiset) ja heidän jälkeläisensä puhuivat. Se on kieliopillisesti suomea, johon on sekoittunut…

Continue Reading